Navigation

Not Data
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2store, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2store, 1
 • Error loading component: com_content, 1

شما در این بخش میتوانید با شرکت در پیش بینی مسابقات جوایزه ویژه ای از گروه بازرگانی ایرانیان ره جو گستــــر دریافت کنید. برای شرکت در مسابقه چند راه وجود دارد:

1- دریافت فرم مسابقه از سایت یا از  فروشگاه های ایران گیت در استان تهران و کلیه شهرستان ها(ارسال فرم پرشده به سایت یا به فروشگاه های ایران گیت)

2- شرکت در مسابقه پیامکی پیش بینی جام جهانی با کلیک بر روی متن

اطلاعات تماس

تلفن(خط ویژه):  88947001 - 021

فکس: 88947002 - 021

ما را در شبکه های اجتماعی ببینید

خبرنامه ایرانیان رهجو گستر

با عضویت در خبرنامه ایرانیان رهجو گستر از آخرین محصولات و اخبار ما مطلع باشید

Top of Page