Navigation

Not Data
 • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1
 • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1
 • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1
 • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1
 • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1
 • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1
 • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1
 • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1
 • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1
 • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1
 • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1
 • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

شما در این بخش میتوانید با شرکت در پیش بینی مسابقات جوایزه ویژه ای از گروه بازرگانی ایرانیان ره جو گستــــر دریافت کنید. برای شرکت در مسابقه چند راه وجود دارد:

1- دریافت فرم مسابقه از سایت یا از  فروشگاه های ایران گیت در استان تهران و کلیه شهرستان ها(ارسال فرم پرشده به سایت یا به فروشگاه های ایران گیت)

2- شرکت در مسابقه پیامکی پیش بینی جام جهانی با کلیک بر روی متن

Top of Page